Ko li nas sastavi?

Tue, 03/17/2015 - 16:09 -- admin

Čitajući komentare bivših Vip studenata, shvatam da nam je jedno zajedničko. Svi se mi pitamo:”Ko li nas sastavi?”

Od stidljivih skeptika sa početka prakse do prave male studentske družine koja smehom I pozitivnom energijom  upotpunjuje svaki radni dan.

S obzirom da je Vipov kadar podmlađen, sjajno smo se uklopili u celu tu pozitivno-kružnu kompoziciju. Sa novim idejama, šarmom i pozitivnošću mi širimo jednu novu priču - Drugu priču.

A kada bi me pitali kako zamišljaš idealnu praksu?

-Jednostavno, Vip Student.

Više od prakse, više od kolega, više od dobre radne atmosfere.  Svaki projekat, svaki zadatak, svako okupljanje kod Dese, na terasi ili hostelu, sve je to sastavni deo ove prakse. Svako od Vip studenata je kao kadar dosta doprineo svom sektoru, a sve to su nam omogućile  naše drage kolege koje su nas obučavale, verovale u nas, i umele da daju zasluge za dobro urađene zadatke.

Sedim u svom sektoru Marketinga i Korporativnih komunikacija, i dalje ne mogu da verujem da je vreme ograničeno i da se našoj idalnoj praksi bliži kraj. Pa, ako ništa drugo, znamo da smo uzeli sve što nam je pružila.

Marija Tošić
Fakultet organizacionih nauka
Marketing and Corporate Communications
2013/2014

Zvanična podrška

Medijski partneri

Partneri

Studentske organizacije