Pitanja i odgovori

 1. Koja je dokumentacija potrebna kako bih konkurisao/konkurisala za program "Budi Vip student" i „Budi Vip master“?
  Osim CV-ja čija obavezna forma se nalazi na internet prezentaciji i odgovora na dva postavljena pitanja, potrebno je da priložiš skeniranu potvrdu fakulteta da si u školskoj 2014/2015. godini upisan u završnu godinu osnovnih akademskih studija, sa navedenom ukupnom prosečnom ocenom iz prethodnih godina studija. Ukoliko se prijavljuješ na “Budi Vip master” program, uz CV i odgovore na pitanja, potrebno je da priložiš skeniranu potvrdu fakulteta da si u školskoj 2014/2015. godini upisao prvu ili drugu godinu master studija. Napominjemo da je na nekim fakultetima potrebno do 2 nedelje za dobijanje potvrde.
   
 2. Kako mogu da dobijem dodatne informacije o projektu?
  Ukoliko imaš neke nedoumice i potrebne su ti dodatne informacije o projektu, možeš nam pisati na e-mail budivip@vipmobile.rs. Potrudićemo se da ti pošaljemo odgovor u roku od 24 časa.
   
 3. Da li mogu da se prijavim čak i ako oblast mojih studija nije u direktnoj vezi sa poslovnim aktivnostima kompanije Vip mobile?
  Programi “Budi Vip student“ i “Budi Vip master” namenjeni su talentovanim studentima koji su zainteresovani za usavršavanje u oblasti telekomunikacija u Srbiji. Iz tog razloga, pravo učešća na konkursu imaju studenti koji se obrazuju upravo u oblasti telekomunikacija, kao i u oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i ekonomije.
   
 4. Da li mogu da se prijavim za programe „Budi Vip student“ i “Budi Vip master” ako nisam državljanin Srbije, ali sam kao redovan student upisan/a na neki od fakulteta u Srbiji koji učestvuju na konkursu?
  Ne. Uslovi konkursa definišu da su programi „Budi Vip student“ i “Budi Vip master” namenjeni studentima koji su državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice, odnosno imaju prebivalište u Republici Srbiji.
   
 5. Da li mogu da se prijavim za programe „Budi Vip student” i “Budi Vip master” ako sam na privatnom fakultetu, ali zadovoljavam sve ostale uslove?
  Prema propozicijama konkursa, pravo učešća na konkursu imaju isključivo studenti određenih fakulteta državnih Univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Prištini i Novom Pazaru. Spisak fakulteta sa pravom učešća nalazi se na stranicama „Kako postati Vip student?“ i “Kako postati Vip master?”
   
 6. Da li mogu da se prijavim ako mi je prosek 7.90, a zadovoljavam sve ostale uslove?
  Nažalost ne, jer je osnovni uslov za prijavljivanje na konkurs minimalna prosečna ocena 8 u trenutku prijavljivanja.
   
 7. Da li studenti koji imaju visok prosek na studijama imaju i veću šansu da postanu Vip studenti i Vip masteri?
  Svi studenti koji zadovoljavaju osnovne uslove konkursa imaju jednake šanse da postanu Vip studenti i Vip masteri, jer prolaze kroz tri faze selekcije tokom kojih im se pruža prilika da pokažu svoje znanje i sposobnosti.
   
 8. Da li mogu da se prijavim ako trenutno imam stipendiju neke druge kompanije/institucije ili primam drugu vrstu finansijske pomoći? Svi studenti koji zadovoljavaju potrebne kriterijume mogu da se prijave, bez obzira da li trenutno primaju druge vrste finansijske pomoći i/ili stipendije. Izuzetak je finansijska pomoć/stipendija druge kompanije iz oblasti telekomunikacija koja posluje u Srbiji.
   
 9. Da li postoji starosna granica za prijavljivanje za programe „Budi Vip student“ i “Budi Vip master”?
  Da li mogu da se prijavim za programe „Budi Vip student“ i “Budi Vip master” ako sam kasno počeo/počela da studiram i/ili sam napravio/napravila pauzu tokom studiranja, ali zadovoljavam sve ostale uslove? Ne postoji posebna starosna granica za prijavljivanje, ukoliko se u CV-ju pruži zadovoljavajuće objašnjenje o razlogu pauze tokom studija ili kasnog upisa studija. Starosna granica sama po sebi ne predstavlja razlog za diskvalifikaciju.
   
 10. Da li će se prilikom selekcije studenata testirati nivo znanja engleskog jezika?
  Da, znanje engleskog jezika biće testirano kroz odgovore na pitanja u prvoj fazi, indvidualne intervjue u drugoj fazi i prezentaciju timske „studije slučaja” u trećoj fazi.
   
 11. Koje programe je potrebno da student poznaje kada je u pitanju rad na računaru?
  Od Vip studenata se očekuje poznavanje rada u MS Office programima (Word, Excel, Power Point). Prednost predstavlja poznavanje programskih jezika Java, C++ i rad na bazama podataka SQL.
   
 12. Kako izgledaju testiranja za „Budi Vip student“ i “Budi Vip master”?
  Tokom finalnog vikenda kome prisustvuje 40 kandidata, prvog dana organizujemo interaktivnu radionicu za procenu kompetencija studenata i prikupljanje informacija o njihovim kapacitetima. Metoda rada je kombinovanje grupnih vežbi i individualnih testova, kako bi se procenile osobine kao što su proaktivnost, analitičnost, samoorganizovanost, fleksibilnost, odgovornost, orijentacija ka rešenju, sklonost ka timskom radu i očuvanje dobrih međuljudskih odnosa, kreativnost i snalaženje u različitim situacijama. Vežbe i testovi rade se na srpskom jeziku. Drugog dana, studenti u timovima rade na zajedničkoj izradi „studije slučaja“ na temu proizvoda i usluga iz oblasti telekomunikacija, na engleskom jeziku. Učesnici instrukcije dobijaju na licu mesta. Studenti sa različitih fakulteta izmešani su po timovima, kako bi svako svojim znanjem mogao da doprinese uspešnoj izradi „studije slučaja“. Vreme za pripremu studije slučaja je 2 ½ sata, dok svaki tim ima 15 minuta za prezentaciju svog projekta. Svaki član tima u obavezi je da prezentuje jedan deo „studije slučaja“. Prilikom ocenjivanja kandidata, članovi žirija, sa jedne strane, vrednuju poznavanje oblasti telekomunikacija i nivo pisanog i govornog engleskog jezika, a sa druge strane, osobine kao što su originalnost, kreativnost, organizovanost, orijentacija ka rešenju, sklonost ka individualnom/timskom radu, i rad pod stresom i u kratkim rokovima.
   
 13. Na koji način ću biti obavešten/obaveštena da sam prošao/prošla u naredni krug selekcije?
  Svi kandidati, bez obzira na ishod selekcije, biće obavešteni putem e-maila, u naznačenim rokovima.
   
 14. Koliko traju „Budi Vip student“ i “Budi Vip master” programi?
  Proces Prijavljivanja i selekcija u tri faze za programe “Budi Vip student” i “Budi Vip master” traju od 23. marta 2015. pa do kraja maja 2015., posle čega će biti poznati finalni rezultati. Svečana dodela diploma, kao i Dan otvorenih vrata, tokom koga se studenti upoznaju sa sektorima u okviru kompanije Vip mobile, biće organizovani u junu 2015. Praksa će se održati tokom jula i avgusta 2015.godine.
   
 15. U kom periodu godine se održava dvomesečna plaćena praksa u Vip mobile?
  Dvomesečna plaćena praksa održava se tokom jula i avgusta u sedištu Vip mobile (Omladinskih brigada 21 u Beogradu). Radno vreme za studente tokom prakse je od 9h do 17h, što je regularno radno vreme zaposlenih u Vipu. Prisustvo na praksi je obavezno tokom čitavog trajanja prakse. Odsustvo sa prakse je opravdano ukoliko je student bolestan ili već ima planiran odlazak na programe edukativnog tipa (studentski kursevi, seminari, takmičenja), o čemu mora priložiti pismenu potvrdu profesora ili nadležnog lica. Praksa se ne može odložiti, niti se može nadoknaditi van definisanog termina. Za studente koji studiraju van Beograda i nemaju obezbeđen smeštaj tokom prakse, Vip mobile obezbeđuje smeštaj i snosi troškove smeštaja.
   
 16. Na koji način se definiše u kom sektoru će student biti na praksi?
  Definitivan raspored po sektorima pravi se nakon Dana otvorenih vrata u junu, uzimajući u obzir znanje i iskustvo koje studenti donose sa matičnih fakulteta, preference koje su iskazali po pitanju sektora u kojima žele da obavljaju praksu i raspoloživost sektora za prijem praktikanata.
   
 17. Kao korisnik stipendije, da li sam u obavezi da radim u kompaniji Vip mobile nakon završetka programa stipendiranja?
  Ne, studenti ni u kom slučaju nisu u obavezi da rade u kompaniji Vip mobile nakon završetka programa stipendiranja. Ukoliko student pokaže dobre rezultate tokom letnje dvomesečne plaćene prakse što će diskreciono ceniti Vip, Vip može, ali nije obavezan, da ponudi posao studentu.
   
 18. Da li apsolventi imaju pravo učešća na konkursu?
  Da, apsolventi kojima nije istekao apsolventski staž imaju pravo učešća na konkursu.

Zvanična podrška

Medijski partneri

Partneri

Studentske organizacije